BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫

ĐÈN CHỐNG NỔ

Đèn chống cháy nổ là loại đèn chuyên dụng, có lớp vỏ đặc biệt kín khít, chống va đập, chống tia lửa trong các tình huống chập điện... Đèn chống cháy nổ sử dụng cho các khu vực có yêu cầu cao về phòng chống cháy nổ như hầm mỏ, trạm xăng dầu, khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy nổ....


-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN14 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN14

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN14

445,000₫ 890,000₫

-55% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN10 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN10

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN10

445,000₫ 980,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN03 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN03

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN03

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN12 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN12

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN12

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN05 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN05

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN05

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN01 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN01

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN01

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN11 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN11

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN11

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN02 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN02

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ CN02

445,000₫ 890,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1809 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1809
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1702 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1702
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX 2312 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX 2312
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX 2677 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX 2677

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX 2677

528,000₫ 1,055,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX9002 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX9002
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2671 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2671

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2671

518,000₫ 1,036,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2653 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2653
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX9000 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX9000
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2668 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2668
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2684 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2684
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2679 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2679

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2679

528,000₫ 1,055,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2691 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2691

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2691

528,000₫ 1,055,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2664 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2664

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2664

518,000₫ 1,036,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2654 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2654

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2654

518,000₫ 1,036,000₫

-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1733 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX1733
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2662 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2662
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2661 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2661
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2678 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2678
-50% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2690 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ NL-NX2690
-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31

320,000₫ 580,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-31

490,000₫ 890,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-25 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-25

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-25

320,000₫ 580,000₫

-47% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-80 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-80

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-80

470,000₫ 890,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-79 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-79

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-79

490,000₫ 890,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-76 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-76

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-76

490,000₫ 890,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-75 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-75

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-75

320,000₫ 580,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-74 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-74

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-74

490,000₫ 890,000₫

-45% ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-71 ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-71

ĐÈN TƯỜNG CHỐNG NỔ LK-E5-71

320,000₫ 580,000₫

Giỏ hàng
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger
Icon-phone Icon-Zalo