BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

Các thiết kế của đèn thả trần rất đa dạng, có thể liệt kê 2 bộ phận chính của đèn là thân đèn và mâm đèn.

+ Thân đèn thường sử dụng các chất liệu như sắt, nhựa, đồng, thủy tinh,… để sáng tạo ra hình dáng đèn tuyệt vời nhất.

+ Mâm đèn là bộ phận cố định thân đèn, áp trực tiếp với trần nhà. Nó còn có tác dụng che đi điểm nối dây điện, tăng tính thẩm mỹ cho đèn, đạt được hiệu ứng chiếu sáng và trang trí cao nhất.-35% ĐÈN THẢ THIẾT KẾ TTK19 ĐÈN THẢ THIẾT KẾ TTK19

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ TTK19

1,490,000₫ 2,290,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD1001 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD1001

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD1001

5,955,000₫ 11,910,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD025 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD025

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD025

14,663,000₫ 29,325,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD110 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD110

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD110

1,058,000₫ 2,115,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD25 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD25

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD25

770,000₫ 1,540,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7052 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7052

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7052

3,438,000₫ 6,875,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7059 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7059

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7059

10,358,000₫ 20,715,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD24 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD24

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD24

913,000₫ 1,825,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7032 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7032

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7032

3,483,000₫ 6,965,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD12 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD12

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD12

1,093,000₫ 2,185,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7087 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7087

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7087

1,930,000₫ 3,860,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD63 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD63

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD63

590,000₫ 1,180,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD73 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD73

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD73

1,450,000₫ 2,900,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7049 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7049

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7049

1,073,000₫ 2,145,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG

1,790,000₫ 3,580,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG468 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG468

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7050VANG468

6,968,000₫ 13,935,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD9911 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD9911

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD9911

23,128,000₫ 46,255,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD8829 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD8829

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD8829

858,000₫ 1,715,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7054 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7054

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7054

2,973,000₫ 5,945,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD23 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD23

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD23

808,000₫ 1,615,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA02 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA02

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA02

1,698,000₫ 3,395,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA03 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA03

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA03

1,563,000₫ 3,125,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7043 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7043

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7043

4,468,000₫ 8,935,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDD4-3 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDD4-3

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDD4-3

1,703,000₫ 3,405,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7030 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7030

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7030

2,323,000₫ 4,645,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD322-18 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD322-18

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD322-18

9,288,000₫ 18,575,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7051 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7051

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7051

2,858,000₫ 5,715,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7046 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7046

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7046

3,215,000₫ 6,430,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7047 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7047

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7047

1,788,000₫ 3,575,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA01 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA01

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THDBA01

1,698,000₫ 3,395,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7045 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7045

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7045

895,000₫ 1,790,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7041 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7041

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7041

4,733,000₫ 9,465,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7040 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7040

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7040

3,533,000₫ 7,065,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7039 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7039

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THD7039

2,378,000₫ 4,755,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 636/4 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 636/4

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 636/4

2,130,000₫ 4,260,000₫

-45% ĐÈN THẢ SN-T5567 ĐÈN THẢ SN-T5567

ĐÈN THẢ SN-T5567

1,720,000₫ 3,117,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 635 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 635

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 635

2,225,000₫ 4,450,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 632 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 632

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NB 632

850,000₫ 1,695,000₫

-49% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 8875 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 8875

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 8875

5,255,000₫ 10,330,000₫

-50% ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 03 ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 03

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI NL-NC 03

3,615,000₫ 7,230,000₫

Giỏ hàng
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger
Icon-phone Icon-Zalo