BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫

ĐÈN ỐP TRẦN MICA

Đèn mâm LED micka ốp trần hiện đại hay Đèn mâm hiện đại là dòng đèn mâm công nghệ LED ốp trần xuất hiện khoảng đầu năm 2016. Đèn có thiết kế dạng mâm  , kết hợp giữa vật liệu là khung – mâm kim loại với mica có gắn các giải LED chiếu sáng. Khi đèn được bật thì ánh sáng sẽ phát ra từ mặt mica trông rất đẹp. Đèn có 1 màu hoặc 3 màu ánh sáng tích hợp trên 1 chiếc đèn.


-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7022 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7022

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7022

1,378,000₫ 2,755,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8872 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8872

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8872

1,533,000₫ 3,065,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8876 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8876

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8876

1,533,000₫ 3,065,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8870 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8870

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OTA8870

1,533,000₫ 3,065,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7015 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7015

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT7015

1,783,000₫ 3,565,000₫

-50% Đèn ốp trần OT103 Đèn ốp trần OT103

Đèn ốp trần OT103

1,340,000₫ 2,680,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT1099 ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT1099

ĐÈN ỐP TRẦN MICA OT1099

2,500,000₫ 5,000,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OD06 Đèn ốp trần Mica OD06

Đèn ốp trần Mica OD06

2,620,000₫ 5,240,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OD04 Đèn ốp trần Mica OD04

Đèn ốp trần Mica OD04

2,355,000₫ 4,710,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OD05 Đèn ốp trần Mica OD05

Đèn ốp trần Mica OD05

1,713,000₫ 3,425,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OTD55 Đèn ốp trần Mica OTD55

Đèn ốp trần Mica OTD55

3,215,000₫ 6,430,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OTA7X6 Đèn ốp trần Mica OTA7X6

Đèn ốp trần Mica OTA7X6

4,288,000₫ 8,575,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OT7X5 Đèn ốp trần Mica OT7X5

Đèn ốp trần Mica OT7X5

1,770,000₫ 3,540,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OTA7 Đèn ốp trần Mica OTA7

Đèn ốp trần Mica OTA7

1,610,000₫ 3,220,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OT8520 Đèn ốp trần Mica OT8520

Đèn ốp trần Mica OT8520

1,340,000₫ 2,680,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica OT181 Đèn ốp trần Mica OT181

Đèn ốp trần Mica OT181

1,340,000₫ 2,680,000₫

-45% Đèn Ốp Trần SN-ML5116 Đèn Ốp Trần SN-ML5116

Đèn Ốp Trần SN-ML5116

1,859,000₫ 3,380,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 239 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 239

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 239

500,000₫ 1,000,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 589 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 589

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 589

500,000₫ 1,000,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 814 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 814

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 814

1,000,000₫ 2,000,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 591 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 591

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 591

2,280,000₫ 4,560,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 912 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 912

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 912

1,715,000₫ 3,430,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 055 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 055

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 055

2,065,000₫ 4,130,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 054 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 054

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 054

2,400,000₫ 4,800,000₫

-50% ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 052 ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 052

ĐÈN ỐP TRẦN MICA NL-NC 052

1,860,000₫ 3,720,000₫

-50% ỐP TRẦN MICA NL-NC 042 ỐP TRẦN MICA NL-NC 042

ỐP TRẦN MICA NL-NC 042

1,945,000₫ 3,890,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 057 Đèn ốp trần Mica NL-NC 057

Đèn ốp trần Mica NL-NC 057

1,300,000₫ 2,600,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 058 Đèn ốp trần Mica NL-NC 058

Đèn ốp trần Mica NL-NC 058

1,300,000₫ 2,600,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 2315 Đèn ốp trần Mica NL-NC 2315

Đèn ốp trần Mica NL-NC 2315

1,730,000₫ 3,460,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 2313 Đèn ốp trần Mica NL-NC 2313

Đèn ốp trần Mica NL-NC 2313

1,930,000₫ 3,860,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 2312 Đèn ốp trần Mica NL-NC 2312

Đèn ốp trần Mica NL-NC 2312

1,720,000₫ 3,440,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 2311 Đèn ốp trần Mica NL-NC 2311

Đèn ốp trần Mica NL-NC 2311

1,720,000₫ 3,440,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NM 2002 Đèn ốp trần Mica NL-NM 2002

Đèn ốp trần Mica NL-NM 2002

1,265,000₫ 2,530,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 046 Đèn ốp trần Mica NL-NC 046

Đèn ốp trần Mica NL-NC 046

2,825,000₫ 5,650,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 045 Đèn ốp trần Mica NL-NC 045

Đèn ốp trần Mica NL-NC 045

2,440,000₫ 4,880,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 912A Đèn ốp trần Mica NL-NC 912A

Đèn ốp trần Mica NL-NC 912A

1,715,000₫ 3,430,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 047 Đèn ốp trần Mica NL-NC 047

Đèn ốp trần Mica NL-NC 047

2,215,000₫ 4,430,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 2310 Đèn ốp trần Mica NL-NC 2310

Đèn ốp trần Mica NL-NC 2310

1,145,000₫ 2,290,000₫

-50% Đèn ốp trần Mica NL-NC 043 Đèn ốp trần Mica NL-NC 043

Đèn ốp trần Mica NL-NC 043

1,505,000₫ 3,010,000₫

Giỏ hàng
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger
Icon-phone Icon-Zalo