BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫

ĐÈN THẢ PHA LÊ

Những chiếc đèn thả làm từ đá quý và pha lê cũng được biết đến với độ bền tuyệt vời cùng giá trị vượt thời gian. Vì đá pha lê được sản sinh từ quá trình đá nóng chảy, nên chất lượng của chiếc ĐÈN THẢ PHA LÊ sẽ không bị giảm sút dù được thắp sáng với cường độ cao. Pha lê có đặc tính rất chắc chắn, đòi hỏi các phương pháp cắt tỉ mỉ để đạt được các thiết kế phức tạp và hoàn thiện. Sự hấp dẫn của các mảnh pha lê là trường tồn và ngày tằng tăng cao. Khi những viên pha lê tự nhiên ngày càng khan hiếm và giá thành của pha lê nguyên liệu ngày càng cao. Vì đèn thả được treo trên trần nhà, bạn không phải lo lắng về những mảnh pha lê bị làm trầy hoặc vỡ ra thành nhiều mảnh.


-45% ĐÈN THẢ SN- CĐ8112 ĐÈN THẢ SN- CĐ8112

ĐÈN THẢ SN- CĐ8112

22,495,000₫ 40,900,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8089 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8089

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8089

8,368,000₫ 16,735,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL02 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL02

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL02

7,683,000₫ 15,365,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88180 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88180

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88180

16,110,000₫ 32,220,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8163 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8163

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8163

7,653,000₫ 15,305,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88207 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88207

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88207

4,243,000₫ 8,485,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL847 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL847

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL847

6,703,000₫ 13,405,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88450 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88450

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88450

6,403,000₫ 12,805,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88210 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88210

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88210

4,738,000₫ 9,475,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88198 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88198

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88198

5,240,000₫ 10,480,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88220 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88220

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88220

8,160,000₫ 16,320,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8188 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8188

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8188

9,680,000₫ 19,360,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL01 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL01

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL01

4,823,000₫ 9,645,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL71 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL71

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL71

1,698,000₫ 3,395,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL1213 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL1213

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL1213

5,958,000₫ 11,915,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL04 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL04

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL04

3,573,000₫ 7,145,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8021 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8021

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8021

5,688,000₫ 11,375,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8888 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8888

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8888

22,958,000₫ 45,915,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88990 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88990

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88990

4,860,000₫ 9,720,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL10 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL10

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL10

3,930,000₫ 7,860,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88230 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88230

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL88230

12,988,000₫ 25,975,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8032 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8032

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8032

4,342,500₫ 8,685,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL102 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL102

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL102

5,538,000₫ 11,075,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL07 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL07

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL07

5,003,000₫ 10,005,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8097 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8097

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL8097

13,908,000₫ 27,815,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL05 ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL05

ĐÈN THẢ PHA LÊ TPL05

5,538,000₫ 11,075,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB605 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB605

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB605

667,000₫ 1,333,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB606 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB606

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB606

667,000₫ 1,333,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL-NC 8820 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL-NC 8820

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL-NC 8820

5,990,000₫ 11,980,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB607 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB607

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB607

667,000₫ 1,333,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81993 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81993

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81993

6,745,000₫ 13,490,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81989 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81989

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC81989

6,630,000₫ 13,260,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC020 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC020

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC020

3,585,000₫ 7,170,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC1312 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC1312

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC1312

5,035,000₫ 10,070,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1011 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1011

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1011

5,275,000₫ 10,550,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1012 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1012

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NB1012

5,275,000₫ 10,550,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC015 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC015

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC015

3,260,000₫ 6,520,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC9092 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC9092

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC9092

4,955,000₫ 9,910,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC017 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC017

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC017

4,255,000₫ 8,510,000₫

-50% ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC018 ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC018

ĐÈN THẢ PHA LÊ NL- NC018

4,890,000₫ 9,780,000₫

Giỏ hàng
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

I'FURNI

Kích thước

Giá sản phẩm

0₫
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger
Icon-phone Icon-Zalo